Thông báo
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỘI THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ PHÚ AN NĂM 2022”
THÔNG BÁO

NGÀY CÒN LẠI

0

LƯỢT ĐĂNG KÝ

144

SỐ SÁNG KIẾN

144

TOP 5 ĐIỂM CAO HỘI THI
 Họ và tênĐiểm
01

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

ấp Phú Thuận
60
02

LÊ THÀNH TÍNH

BCH QS xã Phú An
60
03

NGUYỄN THỊ THANH HOÀI

xã Phú AN
60
04

NGỤY THỊ CHÂU LIÊN

công an xa phú an
60
05

LÊ QUỐC THÔNG

BCH Quân Sự xã Phú An
60

THÍ SINH MỚI THAM GIA
 Họ và tênĐiểm
01

NGUYỄN NGỌC TUYẾT VÂN

bình dương
02

TRẦN MINH PHÚC

bình dương
03

TRẦN THỊ CẨM THÚY

bình dương
04

TRẦN MINH PHÚC

phú an
05

NGUYỄN CẨM TÚ

phú an