Thông báo
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỘI THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ PHÚ AN NĂM 2022”
Hướng dẫn

 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỰ THI 
 

 

Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://thitructuyen.phuanbinhduong.gov.vn

Bước 2: Đăng ký tài khoản thi

 


 Bước 3: Chọn “ĐĂNG KÝ”, điền đầy đủ các thông tin theo form sau:
Bước 4: Nhập xong, chọn “HOÀN THÀNH”, xem lại thông tin đã nhập, nếu thông tin chưa đúng, chọn “CHỈNH SỬA” để sửa lại thông tin. Nếu thông tin đạ đúng, nhập mật khẩu đồng thời đánh dấu vào “Tôi đã kiểm tra các thông tin và đồng ý với thể lệ cuộc thi”, sau đó chọn “HOÀN THÀNH” để hoàn tất đăng ký.  

Lưu ý: Nếu đăng ký tài khoản dự thi thành công, theo mặc định phần mềm sẽ tự động đăng nhập vào trang thi để thí sinh có thể làm bài luôn:

 


Nếu thí sinh đã sẵn sàng có thể chọn "VÀO TRANG THI" để thi, nếu chưa sẵn sàng thí sinh chọn "Đăng xuất" và quay lại đăng nhập vào thi sau.

 

 

ĐĂNG NHẬP VÀO THI TRẮC NGHIỆM 

 

Bước 1: Chọn chức năng “Đăng nhập”
 Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin (tên đăng nhập và mật khẩu) đã đăng ký, và chọn “ĐĂNG NHẬP” 

 

 

Bước 3: Chọn “VÀO TRANG THI” để thi

 


Bước 4:
Thí sinh đọc kỹ các thông tin và những lưu ý ở màn hình tiếp theo, đọc xong chọn "BẮT ĐẦU THI"
 


Bước 5:
Lần lượt trả lời các câu hỏi trong phần thi trắc nghiệm (tại mỗi câu hỏi chọn đáp án đúng nhất, xong chọn "Câu kế tiếp").
 

Bước 6: Trả lời hết 12 câu hỏi, chọn "Nộp bài và xem kết quả" để xem kết quả phần thi trắc nghiệm.

 

 

Bước 7: Xem thông tin kết quả phần thi trắc nghiệm xong, thí sinh chọn "VÀO THI PHẦN SÁNG KIẾN" để bắt đầu thi phần sáng kiến trong thời gian 18 phút.

 

ThÍ sinh nhập nội dung sáng kiến vào khung soạn thảo văn bản hoặc có thể sao chép nội dung sáng kiến chuẩn bị sẵn từ file word dán vào (xem hướng dẫn dán nội dung từ file word vào ở phía dưới). Nhập xong phần nội dung sáng kiến chọn  "NỘP SÁNG KIẾN"

 

Lưu ý: Hết thời gian 18 phút hoặc bạn tải lại trang (nhấn F5, Refresh, Ctrl + F5) thì phần thi sáng kiến của bạn sẽ tự động hủy và xem như bạn không có bài thi phần sáng kiến!!

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN DÁN NỘI DUNG TỜ FILE WORD VÀO Ô SOẠN THẢO VĂN BẢN TRONG PHẦN THI SÁNG KIẾN

 

Bước 1: Chép nội dung sáng kiến  đã lưu từ file word

Bước 2: Chọn chức năng "Dán với định dạng word"

 

 

Bước 3: Click chuột vào ô văn bản dưới và nhấn Ctrl+V để dán nội dung từ word vào, sau đó chọn "Đồng ý"